Responsive image
Rosanna Bianchi Piccoli
Terra trovata, 1993